Ko majhne stvari naredijo veliko spremembo.

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI PODJETJA SMEDICINA D.O.O.

Podjetje SMedicina d.o.o., Dolenjska cesta 324a, 1291 Škofljica,. vam predstavlja pogoje poslovanja, objavljene v nogi spletni strani https://www.estetika-smedicina.si (v nadaljevanju: »pogoji poslovanja«). Določajo se pogoji uporabe spletne strani https://www.estetika-smedicina.si (v nadaljevanju: »spletna stran«) in naročilo storitev, ki se promovirajo preko spletne strani.

Spletno stran upravlja podjetje SMedicina d.o.o., Dolenjska cesta 324a, 1291 Škofljica (v nadaljevanju: »ponudnik«).

»Vsebine« so vsi podatki, informacije, gradiva in druge vsebine, objavljene na spletni strani, kar med drugim vključuje tudi besedila, slike, fotografije, glasbo, video vsebine, programsko opremo, zvočne vsebine, grafiko, blagovne in storitvene znamke ter drugo.

»Stranka« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako pravno ali fizično osebo (posameznik), ki se odloči za naročilo storitev prek spletne strani https://www.estetika-smedicina.si oziroma na drug način izrazi zanimanje za naročilo storitev ponudnika.

»Uporabnik« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako osebo, ki uporablja spletno stran https://www.estetika-smedicina.si

Z uporabo spletne strani uporabnik oz. stranka sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.

Bistvene lastnosti storitev, termin storitve, cene, podatki o načinu plačila in izvedbe storitve ter pogoji odpovedi terminov, so razvidne iz ponudbe, ki jo na podlagi povpraševanja pošlje ponudnik stranki na posredovani elektronski naslov, ali pa vse informacije poda po telefonu.

1. INFORMACIJE O PONUDNIKU

Ponudnik in njegov naslov: SMedicina d.o.o., Dolenjska cesta 324a, 1291 Škofljica

  • Davčna številka SI: 55821995
  • Matična številka: 6137172000
  • TRR pri NLB: SI56 0205 8026 2952 877

2. VAROVANJE ZASEBNOSTI

SMedicina d.o.o. spoštuje zasebnost svojih uporabnikov.

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani je podjetje :

SMedicina d.o.o., Dolenjska cesta 324a, 1291 Škofljica (v nadaljevanju tega besedila upravljavec osebnih podatkov).

Posameznik dovoljuje upravljavcu upravljanje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani https:// www.estetika-smedicina.si , za namen pridobitve ponudbe, pridobitev termina storitve (naročanje) ali zaradi želje po obveščanju o novostih in storitvah povezanih s podjetjem SMedicina d.o.o. ali izpolnitev drugih storitev na katere se preko spletne strani prijavlja posameznik.

Posameznik, ki dostopa do spletne strani https://www.estetika-smedicina.si upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki in soglasjem, se strinja da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljavec ne bo izvedel prilagojene ponudbe posamezniku ali prenosa e-priročnika, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani.

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Skladno z navedenim sta Evropski parlament in Svet leta 2016 sprejela novo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki začne veljati s 25. 5. 2018. Nova splošna uredba velja za vsa podjetja, ki uporabljajo ali kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov EU. Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa bodo v Sloveniji urejena tudi v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Po novi uredbi bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, moral podati izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, prav tako pa bodo posamezniku predstavljeni nameni, na katere se bo njegova privolitev nanašala.

Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@smedicina.si

3. UPORABA SPLETNE STRANI IN VSEBINA

Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran https://www.estetika-smedicina.si in storitve v skladu s pogoji poslovanja in veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim ponudnik zagotavlja spletno stran in storitve.

V primeru kakršnekoli kršitve teh Pogojev poslovanja (kot npr. zloraba spletne strani in/ali storitve, je uporabnik – kršitelj podjetju SMedicina d.o.o. in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, Ponudnik pa ima pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletne strani in storitev.

Vsebine, ki so last podjetja SMedicina d.o.o. oz. je to podjetje imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi, uporabnik ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršenkoli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja tega podjetja. Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila.

4. NAROČANJE NA STORITVE PODJETJA

Naročanje na storitev podjetja je možno:

. Osebno

· Po telefonu objavljenem na spletni strani www.estetika-smedicina.si

· Preko spletnega obrazca za naročanje objavljenem na spletni strani www.estetika-smedicina.si

· Preko e-pošte estetika@smedicina.si objavljene na spletni strani www.estetika-smedicina.si

· Naročanje preko socialnih medijev ni možno

Za naročilo na storitev potrebujemo naslednje podatke:

IME IN PRIIMEK:

Email naslov:

NASLOV:

GSM:

Ponujeni termin je potrebno potrditi, za potrditev termina se šteje osebna ustna potrditev, potrditev preko e-pošte ali potrditev preko telefona. S potrditvijo potrjujete, da vam ponujeni termin ustreza.

5. PRIHOD NA DOGOVORJENI TERMIN

Na dogovorjeni termin je potrebno priti 10 min pred dogovorjenim terminom, ker je pred posvetom oz pregledom potrebno izpolniti še določeno dokumentacijo (med drugim tudi pisno izjavo GDPR).

Na termin je potrebno priti brez obraznega make-upa.

Naša lokacija je: http://www.estetika-smedicina.si/kontakt/

6. ODPOVED TERMINA

V kolikor na termin stranka ne bo mogla priti, ga je potrebno odpovedati čim prej, vendar najkasneje do 24h pred terminom preko telefona 040 514 854 ali preko e-pošte estetika@smedicina.si , sicer se odpoved termina zaračuna po ceniku http://www.estetika-smedicina.si/cenik in sicer tako, da stranka prejme račun na naslov, katerega je navedla ob naročilu na storitev.

7. PLAČILNA POLITIKA PODJETJA

Po opravljeni storitvi se po takojšnji izstavitvi računa v ambulanti poravna celoten znesek opravljene storitve z gotovinskim ali kartičnim plačilom ( Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron, BA kartice, Diners). V določenih primerih se zahteva avansno plačilo delnega ali celotnega zneska estetske storitve.

8. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Stranka z oddajo povpraševanja ali naročila na spletni strani izrecno soglaša, da lahko ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, elektronski naslov, naslov in telefonsko številko, ki jih ponudniku za namene določitve termina za posvet ali pregled posreduje stranka), razen za namene pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila (kot določeno v 10. členu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov), uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo. Uporabnik lahko soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte ponudniku izrecno poda tudi ob prijavi na e-novice na spletni strani ali ob izpolnitvi obrazca za naročanje povpraševanja po storitvi.

Vsak stranka oziroma uporabnik lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) kadarkoli prekliče z obvestilom na email info@smedicina.si in sicer lahko poda preklic soglasja za namene neposrednega trženja in sicer bodisi za posamezne oglaševalske kanale (npr. zgolj za posredovanje ponudb prek SMS sporočil), bodisi za vse oglaševalske kanale. Obenem lahko stranka oziroma uporabnik soglasje za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte uredi:

· s posredovanjem povratne elektronske pošte – kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga ob vsakokratni izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika, in/ali;

· z izpolnitvijo spletnega obrazca, povezava do katerega je navedena v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga ob izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika.

O možnosti preklica soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte je v vsakem elektronskem sporočilu stranka obveščen.

Ponudnik bo uporabnikovo oziroma strankino željo upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov. Pri tem uporabnik ne trpi nobenih stroškov. Uporabniku ponudnik zagotavlja tudi vse ostale pravice skladno z veljavno zakonodajo, ki je opredeljena v nadaljevanju.

Ponudnik bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnima:

· Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in

· Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15), ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

Hkrati se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen morebitnim pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

9. IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

1. Katere podatke zbira ponudnik in zakaj?

a) Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani ponudnika storitve se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Ponudnik storitev tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

b) Naročanje na e-novice

V kolikor ste se vpisali na naše e-novice, boste na vpisani elektronski naslov prejemali mesečne e-novice Estetika SMedicina ali splošne novice.
Obrazec pošlje na naš elektronski naslov samo v obrazec vpisane podatke. Vnosi se ne shranjujejo v bazo podatkov, ampak jih prejmemo na elektronski naslov, kjer se v roku 30 dni po vnosu na portal, le-ta izbriše. Zunaj naše spletne strani, uporabnika več ne sledimo.

c) Naročanje na storitve preko spletnega obrazca
Kontaktni obrazec za naročanje pošlje na naš elektronski naslov samo v obrazec vpisane podatke. Vnosi se ne shranjujejo v bazo podatkov, ampak jo prejmemo na elektronski naslov, kjer se v roku 30 dni po vnosu na portal, le-ta izbriše.
 
d) Kontakt preko emaila
Pri pošiljanju sporočila prek spletne pošte na spletni naslov estetika@smedicina.si , kateri je naveden na spletni strani ponudnika, se vnosi ne shranjujejo v bazo podatkov, ampak se v roku 30 dni po prejetju sporočila, le-ta izbriše.

2. V kakšnem primeru me bo ponudnik kontaktiral?

Ponudnik vas bo kontaktiral le v primerih:

· če se naročite na e-novice;

· če pošljete povpraševanje po storitvi;

· če pošljete naročilo za posvet/poseg

· če pošljete sporočilo preko emaila.

3. Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam?

Ponudnik vaših osebnih podatkov, pridobljenih z obiskom spletne strani oz. z naročanjem na e-novice, pošiljanjem povpraševanja po storitvi, naročanje na svetovanje ali pošiljanje sporočil prek kontaktnega obrazca in e-maila, ne bo posredoval tretjim osebam. Prav tako ponudnik drugim ne bo posredoval vaših podatkov, pridobljenih na podlagi vaše prijave, vašega vprašanja oz. pripombe, razen če zakon ne določa drugače.

4. Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdeluje ponudnik?

Ponudnik vam bo na vašo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako vam bo ponudnik na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

5. Zavarovanje zbranih podatkov

V skladu z ZVOP-1 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

6. Sklepno:

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih pristojnosti.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Vaša vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani lahko pošljete nainfo@smedicina.si . Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov: Izjava je bila zadnjič posodobljena 01.03.2019

 

10. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Pridržujemo si pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja. Nismo odgovorni za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima stranka zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Ne zagotavljamo točnosti, popolnost in pravilnost vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.

Ne odgovarjamo za škodo, ki utegne nastati na vaši strojni opremi, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Sami morate zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za:

(i) Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba ponudnikovih storitev.

(ii) Nobene stroške, ki ji povzroči nabava ali nakup storitev ali sredstev, prejemanje sporočil.

(iii) Nepooblaščen dostop do uporabnikovih prenosov ali podatkov, skupaj in ne samo s škodo ali izgubo dobička.

(iv)Izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so vključeni v storitve ponudnika.

11. UPORABA PRAVA IN PRISTOJNOST

Pravna razmerja med stranko, kot uporabniki spletne strani, in ponudnikom, kot upravljavcem spletne strani, se urejajo s predpisi Republike Slovenije. Morebitni spori se bodo reševali po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

12. KONČNE DOLOČBE

Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

V primeru, da so določbe teh pogojev poslovanja v nasprotju z določili posamične pogodbe med kupci in ponudnikom oz. dogovorjenih posebnih pogojev, veljajo določila posamične pogodbe oz. dogovorjenih posebnih pogojev.Pogoji sodelovanja so odvisni in od zakonov in drugih elementov prava RS.

Ti pogoji poslovanja pričnejo veljati dne 01.03.2019.